Kaip motyvuoti vaiką mokytis Memelio mokykla

Naujienos

Kaip motyvuoti vaiką mokytis? Memelio mokykla formuoja ir vadovaujasi šiuolaikišku požiūriu į mokslą ir vaikų ugdymą ir vienas principų – tai mokymąsis be streso. Tai reiškia, kad savivaldaus ir  visiškai individualizuoto mokymosi dėka, vaikas skatinamas prisiimti atsakomybę. Taip pat ugdomas jo savarankiškumas, akcentuojamas prigimtinis vaiko žingeidumas ir neslopinamas jo kūrybiškumas. Tai ir yra atsakymas. Čia vaikai nesilygina su kitais, bet stebėdami savo pažangą. Jie mokosi analizuoti savo sėkmes ir nesėkmes, mokytis iš savo klaidų ir kelti mokymosi tikslus.

Motyvacijai labai svarbus ryšys su mentoriais, kuratoriais, kurie palydi vaiką mokymosi procese, rodo pavyzdį, padrąsina vaiką, moko jį rasti mokymosi turinio ryšį su gyvenimu. Tikime, kad kai vaikas mato, kam jam to, ko mokosi, reikės gyvenime, atsiranda interesas ir motyvacija mokytis. Tokį požiūrį mums padeda įgyvendinti savivaldus mokymasis, fenomenais grįstas ugdymas, integruota Artes Liberales neformaliojo ugdymo programa, empatiško bendravimo, atidos lavinimas. Kiekvienas čia dirbantis mentorius ar kuratorius žino, kaip motyvuoti vaikus mokytis, kad jie noriai eitų į mokyklą, būtų smalsūs ir lavintų savo daugialypį intelektą bei ateities žmogui reikalingus įgūdžius.

Kaip motyvuoti vaiką mokytis?

Vaiko dėmesio lavinimas

Vienas svarbiausių žmogaus įgūdžių gyvenime išmokti atrasti viduje esančią ramybę, meilę, sąmoningumą ir su šiais įrankiais eitų į pasaulį.

Plačiau