Memelio mokykla kaip mes mokomes

Kaip mes mokomės

Mokymosi motyvacijai reikalinga palaikanti ir mokytis padedanti sistema, pasitikėjimu grįstas moksleivio ir  mentoriaus tarpusavio ryšys, prigimtinį norą pažinti skatinantys metodai ir formuojamasis vertinimas.

Memelio mokykloje taikome nuo link principą, kai:

  • Pažymius keičia grįžtamasis vertinimas įvairiomis formomis;
  • Namų darbus keičia savaitinės kūrybinės užduotys;
  • Mokytojus keičia mentoriai;
  • Klases keičia darbas mažose grupėse.

Mūsų mokymo(si) sistema grindžiama individualaus, integralaus ir savivaldaus mokymosi  principais.

Kad mokymosi sunkumai nevirstų spragomis svarbu ir gebėjimas valdyti stresą, išreikšti savo emocijas, susikalbėti su draugais, o taip pat gebėjimas sukaupti dėmesį, planuoti savo darbus ir laiką ir kt.

Tad šalia mokymosi pagal Bendrąsias ugdymosi programas, siūlome integruotus neformaliojo ugdymo Artes Liberales dalykus kaip asmeninio tobulėjimo programą.

Kviečiame į individualią konsultaciją arba apsilankymą mokykloje

Registruotis

Mūsų diena

8.00 – 8.30 Sveiki atvykę!

8.30 – 10.05 val. Integruoto turinio veiklos

10.05 – 10.25 Vaisių pertrauka. Laisvalaikis lauke

10.25 – 12.00 Integruoto turinio veiklos

12.00 – 12.30 Pietūs

12.30 – 15.00 Integruoto turinio veiklos. Artes liberales

15.00 – 17.00 Pavakariai. Konsultacijos. Laisvas bendravimas. Mėgstami užsiėmimai.

17.00 Iki rytojaus!

Mokymosi metodika

Individualus mokymas leidžia gauti individualų palaikymą, grįžtamąjį ryšį ir patarimus.

Mentorius pažįsta mokinio mokymosi stilių, jo tempą ir charakterį ir atsižvelgdamas į šiuos aspektus lydėti moksleivį ugdymosi procese. Individualus darbas su mentoriumi padeda ugdyti mokinių pasitikėjimą savimi ir gebėjimą įsivertinti bei kontroliuoti savo mokymosi kelionę.

Iš esmės, individualus darbas su mentoriumi panašus į darbą su korepetitoriumi, tačiau pagrindinis skirtumas tas, kad korepetitorius dažniausiai dirba su spragomis, ruošia egzaminui, o bendravimas orientuotas į mokymąsi.

Mentorius ir mokytojas, ir korepetitorius, ir palydėtojas, kuris skatina vaiko atsakomybę bei pasitikėjimą, moko išsikelti tikslus ir įveikti kliūtis, kurios iškyla jų siekiant.

Mokymosi procese deriname individualų darbą su darbu mažose grupėse, kuriose kiekvienas moksleivis gali ugdytis komandiškumo, lyderystės įgūdžius, dalintis bendra atsakomybe, prisiimti vis daugiau atsakomybės už savo indėlį. Šis būdas taip pat skatina bendradarbiavimą, gebėjimą išreikšti savo nuomonę, aktyviai dalyvauti procese ieškant sprendimų, atsakymų. Tokia grupė kartu yra ir motyvuojanti savipagalba moksleiviams.

Mokykla sudaro galimybes moksleiviams mokytis ir kitose erdvėse. Tai ne pažintinės ekskursijos, o mokymosi turinį ir moksleivių akiratį plečiančios veiklos. Tokių veiklų pavyzdžiai: istorijos mokomės muziejuose, gamtamokslių dalykų – STEAM centruose, lietuvių ir kt. kalbų – miesto bibliotekose ir pan.

Plačiau

Moksleivio individualaus mokymosi žingsniai
PASIRENKA TEMĄ,
kurią tą dieną mokysis savarankiškai
SAVARANKIŠKAI STUDIJUOJA MEDŽIAGĄ.
Jei reikia pagalbos arba kyla klausimų, kreipiasi į  kitą moksleivį (išmanantį šią temą) arba mentorių
ŽINIAS ĮSIVERTINĘS MOKOMUOJU TESTU, INFORMUOJA
MENTORIŲ,
kuris parenka tinkamiausią atsiskaitymo būdą
SĖKMINGAI ATSISKAITĘS
už įsisavintą temą, gauna patvirtinimo žymą asmeniniame mokymosi plane.

Ar dinozauras gali būti naminis gyvūnėlis?

Ar tikrai Žemė apvali, o gal ji plokščia?

Kas būtų, jei žmogus turėtų banginio klausą?

Tai yra klausimai, kurie padeda leistis į tyrinėjimo, pažinimo kelionę, hipotezių ir versijų kūrimą, atradimus.

Fenomenais grįstas ugdymas (Fenomenology-based education) yra mokymosi metodika, kuri grindžiama fenomenologijos principais ir siekiama ugdyti supratimą apie pasaulį per tiesioginį ir asmeninį patyrimą. Mokiniai yra skatinami stebėti ir suprasti pasaulį aplink save ir savo patirties kontekste.

Fenomenų tyrinėjimu grisįtas ugdymas – suomiško ugdymo praktika, kai mokiniams suteikiama erdvė ir sąlygos patiems kelti probleminius klausimus ir praktinio pažinimo būdu ieškoti sprendimo. Moksleiviai mokomi kelti klausimus, nagrinėti problemas ir pažinti pasaulį iš pačių klausimų ir paieškos proceso. Tai skatina aktyvų ir kritinį mokymosi būdą.

Plačiau

Mokykloje nėra vertinimo pažymiais. Mes taikome formuojamojo vertinimo metodiką, kurioje svarbiausias aspektas – klaidų analizė ir tolimesnio mokymosi perspektyva, kuri kas mėnesį aptariama kuratoriaus, moksleivio ir moksleivio tėvų susitikime. Pats vaikas teikia grižtamąjį ryšį apžvelgdamas savo mokymosi procesą, aptardamas mokymosi iššūkius, sėkmes ir nesėkmes.

Kviečiame į individualią konsultaciją arba apsilankymą mokykloje

Registruotis

Asmeninio tobulėjimo programa Artes liberales

Vis daugiau iššūkių kelia gyvas bendravimas, kalbėjimas ir susikalbėjimas, socialinio empatiško ryšio kūrimas, todėl vienas svarbiausių akcentų – mokyti vaikus bendravimo meno, susitarimų, savo jausmų ir poreikių pažinimo, išsakymo ekologišku būdu bei konfliktų sprendimo būdų.

Mokykloje mokome nesmurtinės komunikacijos pagrindų, kuriame empatiškų pokalbių kultūrą, mokome vaikus atpažinti savo emocijas ir poreikius bei juos įvardinti, būti konflikte nežeidžiant nei savęs, nei kitų.

Siekiame, suteikti teorinių bei praktinių finansinio raštingumo žinių, kurių vaikams prireiks savarankiškai priimant finansinius sprendimus, įgyvendinat savo asmeninius tikslus bei siekiant finansinių tikslų. Ši programa apima ir verslumo aspektus.

Programos siekis – kad kiekvienas vaikas išmoktų atrasti viduje esančią ramybę, meilę, sąmoningumą ir su šiais įrankiais eitų į pasaulį. Gebėtų susitelkti, pagerintų mokymosi rezultatus, rūpintųsi vidine bei išorine tvarka ir suvoktų save bei supantį pasaulį plačiau, harmoningiau.

Mindfulness – tai praktika, kuri skatina sąmoningą aktyvų buvimą čia ir dabar, momente. Tai reiškia, kad vaikas stengiasi susitelkti į tai, kas vyksta šiuo metu. Vaiko dėmesio lavinamas vyksta per specialius pratimus ar atliekant paprastas užduotis, tokias kaip kvėpavimo stebėjimas ir pan.

Visi pratimai atliekami pamokų metu yra žaismingi, dinamiški ir turintys daug vizualizacijos elementų, tinkami atlikti tiek namuose, tiek klasėje ar lauke. Memelio mokykloje mindfulness  – dėmesingo įsisąmoninimo programą sudaro daugiau negu 80 įvairių pratimų. Tai nesudėtingi kvėpavimo, atsipalaidavimo ir vizualizacijos pratimai, žaidimai ir t.t.

Daugiau apie mindfulness

Ugdymas šeimoje

Nuo 2020 m. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi galimybę pasinaudoti oficialia mokymosi namuose galimybe, kuri suteikia jiems teisę ugdymo procesą vykdyti šeimoje. Šis mokymosi būdas grindžiama švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintomis Bendromis ugdymo programomis.

Tačiau svarbu pabrėžti, kad šeimų, pasirenkančių šį būdą, pareiga konsultuotis su priskirta mokykla ir mokytoju, kad būtų užtikrintas kokybiškas vaikų ugdymas.

Mūsų mokykla suteikia sąlygas mokytis tokiu būdu. Mokykla suteikia galimybes ugdymui šeimoje jau nuo 1 klasės.

Nauda:

  • Mokykla aprūpina 100 proc. individualizuota ugdymo programa, mokomąja medžiaga, kuri suteikia galimybes mokytis nuotoliu iš bet kokios pasaulio vietos;
  • Mentoriai teikia konsultacijas tiek tėvams, tiek vaikui ir rekomenduoja, kaip įveikti mokymosi sunkumus ir kt.
  • Mokykla suteikia galimybę vaikui socializuotis ir dalyvauti renginiuose, neformaliojo ugdymo programose.

Mokykla suteikia galimybes ugdymui šeimoje nuo 1 iki 12 kalsės.

Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę ugdymą šeimoje, teiraukitės telefonu arba užpildykite kontaktų formą.