Memelio mokykla Klaipėdoje

Apie mus

Mūsų misija

Gyvename šiandien, ruošiamės rytojui mums pačiu geriausiu būdu ir pačiu tinkamiausiu laiku.

Mūsų vizija

Memelio mokykla ugdo laisvą, drąsų būti savimi, sąmoningą ir laimingą savo, šalies ir pasaulio ateities kūrėją.

Mūsų vertybės

Laisvė būti savimi, veikti ir kurti

Drąsa reikšti mintis, priimti sprendimus, pasitikėti savimi.

Prasmingumas kurti ryšius, veikti drauge, jausti pažinimo džiaugsmą.

Atsakomybė už save, kitą ir savo pasaulį.

Sąmoningumas savęs ir pasaulio suvokimas.

Klaipėdoje nuo 2021 metų veikia Memelio mokykla. Mokyklą kuriame kiekvienam vaikui pagal Geros mokyklos koncepciją ir laisvojo ugdymo paradigmą. Tai ilgos dienos mokykla, kurioje vadovaujamės 7 ugdymo principais, kurie artimi skandinaviškos mokyklos sampratai. Memelio mokykloje moksleivis kviečiamas autentiškai asmenybės „Aš esu Aš“ ūgčiai, per bendrąsias ugdymo programas žengiant sau tinkamu būdu ir ritmu, mokantis prasmingai, atrandant savo vidinę motyvaciją. Šią mokyklą baigę moksleiviai gebės organizuoti savo ugdymosi procesą ir adaptuotis naujame, nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Čia ieškoma savo autentiško kelio, prisiimama atsakomybė už savo mokymąsi ir gyvenimą. Čia mokomasi drąsos būti savimi ir būti laimingam.

Kviečiame į individualią konsultaciją arba apsilankymą mokykloje

Registruotis

Memelio mokyklos principai

Mokymasis be streso (no stress)

Tai mokymasis be įtampos. Tokiu būdu informacija įsisavinima kokybiškiau, užsilieka atmintyje ilgam, geriau vystosi neuronų tinklas. Memelio mokykla kuria vaikui psichologiškai saugi aplinka, kurioje ugdomas jo sąmoningumas, drąsa išreikšti savo talentus ir gebėjimus ir būti savimi. Mums svarbu kurti tvarius ir darnius ryšius tarp moksleivių ir mentorių. Be to, vaikai mokomi atpažinti ir įveikti stresą įsisąmonintos atidos metodais. Mokykloje laikomės empatiško bendravimo (nesmurtinės komunikacijos) principų, kurių mokome vaikus.

Memelio mokykla Kleip4doje

Pasitikėjimas (trust)

Pasitikime vaiku, kad jis gali būti savo mokymosi vadovu: kad jis geba ugdytis atsakomybę, nori mokytis, kad jis gali planuoti savo veiklas, megzti santykius ir kurti savo gyvenimą pats. Memelio mokykla ugdydama vaiko sąmoningumą ir atsakomybę pačiam savarankiškai mokytis suteikia kiekvienam mokymosi laisvę. O tai reiškia, kad moksleivis, gaudamas reikiamą pagalbą iš mentorių ir kuratorių, mokomas planuoti savo laiką, skirtą mokymuisi.

Daugiau ir mažiau (less is more)

Geriau išmokti mažiau, bet tvirčiau, kokybiškiau nei daug ir paviršutiniškai. Siekiama, kad į kiekvieną dalyką, kurį vaikas mokosi, jis galėtų įsigilinti ir jį atsiskaityti gerai arba puikiai.

Mentoriai

Mentorius, kuratorius – kas jie?

Memelio mokykloje tradicinį mokytoją keičia mentoriai, kurie yra arčiau moksleivių, nes jų atsakomybė ne žinių perteikimas, o vaiko lydėjimas mokymosi procese, ne pažymių rašymas, o grįžtamojo ryšio, kuris formuoja tolimesnius vaiko mokymosi tikslus, padeda stebėti pokyčius, pažangą, stiprina pasitikėjimą, teikimas. Mentorius – kas tai? Mentorius kartu su vaiku kuria individualaus mokymosi planą. Šalia to, kad jis yra savo mokomojo dalyko specialistas, tai visų pirma žmogus, kuriantis ryšį su vaiku. Mentorius stengiasi pažinti vaiką, kad galėtų teikti jam individualią pagalbą. Jis žino, kas konkrečiu atveju tinka konkrečiam vaikui, o kas ne. Tai žmogus, kuris padeda vaikui spręsti mokymosi iššūkius, įsivardinti savo tikslus, atrasti, kas domina. 

Kas yra kuratorius? Tai asmuo, palaikantis ryšį tarp mentoriaus, moskleivio ir jo tėvų mokymosi procese. Pagrindinė jo užduotis – būti pirmuoju asmeniu, į ką gali kreiptis vaikas mokykloje.

Kviečiame į individualią konsultaciją arba apsilankymą mokykloje

Registruotis

Atsiliepimai

Memelio mokykla kalbina tėvus

Kokie į Memelio mokyklą vedančių savo vaikus tėvų atsiliepimai? Susitiprėjo pasitikėjimas savimi, atsirado laiko planavimo įgūdis, vaikas drąsus būti savimi, nuo mažų dienų mokomas būti sąmoningai atsakingu už savo mokymąsi, vaikas stiprina motyvaciją mokytis ne dėl pažymio, o dėl žinių ir įgūdžių… Tikime, kad mūsų mokymo(si) metodai formuoja sąmoningą ir savimi pasitikinčią asmenybę, nes čia kiekvienas atranda savo autentišką mokymosi stilių ir akademinį unikalumą, formuoja pozityvų santykį su savimi ir konstuktyvaus mąstymo įgūdžius, kuriuos padeda ugdyti Memelio mokykla.

Memelio mokykla kalbina vaikus