Kodėl MM?

Mūsų vertybės

INDIVIDUALUS MOKYMASIS MATEMATIKA, LIETUVIŲ K. IR ANGLŲ K.

• Mokymasis optimaliu stiliumi ir tempu
• Individualus ugdymasis pagal asmeninį mokymosi planą (galima prašyti pagalbos
iš mentoriaus arba kitų moksleivių)
• Atsiskaitymas ir pasiekimų fiksavimas po temos baigimo testo, prezentacijos arba
pokalbio su mentoriumi

PRINCIPAI:
• Orientacija į bazines kompetencijas
• Vidinė motyvacija (galimybė mokytis daugiau, nei numatyta) bei asmeninė
atsakomybė už mokymosi pasiekimus
• Anglų kalba kasdien (pagal “pasinėrimo į kalbą” metodiką)

TARPDALYKINIS MOKYMASIS – PROJEKTINIS DARBAS / FENOMENAI

 
Per metus realizuojami 6 projektai, į kuriuos integruojama istorija, gamtos mokslai ir kt.
• Mokymasis per patirtį, nebijant peržengti atskiro dalyko ribas
• Mokymasis savarankiškai bei kartu su kitais. Galutinis projekto rezultatas pristatomas mentoriui /bendraklasiams/ bedruomenei
 
PRINCIPAI:
• Tarpdalykiškumas
• Orientacija į praktiką ir pritaikomumą, mokymasis už mokyklos ribų
• Mokymasis ir savarankiškai, ir grupėje
• Mokymasis atsižvelgiant į asmeninius polinkius ir interesus

PRIVALOMI BEI LAISVAI PASIRENKAMI PAPILDOMI UŽSIĖMIMAI

• Optimalios sąlygos kiekvienam moksleiviui pajusti/atrasti savo stipriąsias asmenybės
puses, stiprinti tai, kam yra labiausiai linkęs  ir daryti tai, kas labiausiai domina.
• Privalomi užsiėmimai: muzika, dailė, fizinis ugdymas, informatika ir kt.
• Laisvai pasirenkami papildomi užsiėmimai: kompetencijų ratai (laiko planavimo,
mokymosi stilių, emocinio intelekto ir kt.), teatras ir kt.

Moksleivio individualaus mokymosi žingsniai

PASIRENKA TEMĄ,

kurią tą dieną mokysis savarankiškai

SAVARANKIŠKAI STUDIJUOJA MEDŽIAGĄ.

Jei reikia pagalbos arba kyla klausimų, kreipiasi į mentorių arba kitą moksleivį (išmanantį šią temą).

ŽINIAS ĮSIVERTINĘS MOKOMUOJU TESTU, INFORMUOJA MENTORIŲ,

kuris parenka tinkamiausią atsiskaitymo būdą.

SĖKMINGAI ATSISKAITĘS

už įsisavintą temą, gauna patvirtinimo žymą asmeniniame mokymosi plane (Metų knygoje).

Papildoma Informacija

Svarbu, kad mūsų ir šeimos požiūris į ugdymą sutaptų, todėl siekiame susipažinti su šeima, kad atrastume, ar iš tiesų galime atliepti jos lūkesčius. Tegul nebūna kliūčių susitikti ir atsakyti į Jums rūpimus klausimus bei aptarti Jūsų ir mūsų galimybes.

Vaikai į mūsų mokyklą priimami pagal mokyklos nustatytą procedūrą, kuri laikoma baigta tėvams sumokėjus visus su vaiko priėmimu susijusius mokesčius ir pasirašius ugdymo sutartį.

Mokestis mėnesiui už ugdymo ir priežiūros paslaugas 2022-2023 m. m.:

Metinis mokestis 4800 EUR.

Į mokestį įskaičiuota:
ugdymas pagal ŠMM patvirtintas Bendrąsias pradinio arba pagrindinio ugdymo programas;
vaiko priežiūra darbo dienomis nuo 7.30 iki 17.30 (rugsėjo – birželio mėn., neįskaitant mokyklinių atostogų);
anglų kalba kasdien (pagal CLIL ir „pasinėrimo į kalbą“ metodus);
antroji užsienio kalba (nuo 5 kl.);
1/3 ugdymo veiklų kitose edukacinėse veiklose,
į ugdymo planą integruoti mokomieji užsiėmimai (Bit&Byte kūrybinių technologijų akademija, kompiuterinio raštingumo pamokos, šachmatai, kulinarijos, teatro ir kt.);
ekskursijos ir edukacinės programos Klaipėdoje (išvykų po Lietuvą ar į užsienį mokesčiai derinami atskirai);
periodiniai edukaciniai užsiėmimai tėvų bendruomenei;
tradicinės metinės mokyklos šventės.

Vienkartinis stojimo mokestis – 500 EUR. 

Kurk laisvai!

Pažink Klaipėdą su

Howardu Gardneriu

Kontaktai

Tel. numeris

+37067732099

El. pašto adresas

Mokyklos adresas

Tilžės g. 54, Klaipėda

Shape