Fenomenais grįstas ugdymas (angl. PhenoBL – phenomena based learning)

Kas yra fenomenais grįstas ugdymas? Ar kada nors savęs paklausėte panašių klausimų: ar krokodilas gali būti naminiu gyvūnu? Jei asteroidas būtų ne mažas, o didelis, ar tikrai jame galėtum gyventi kaip Mažasis Princas? Kas būtų, jei Lietuva persikeltų į Madagaskarą?

Šie intriguojantys ir provokuojantys klausimai – tai fenomenais grįsto ugdymo esmė. Tai metodas, kuris leidžia pažvelgti į gamtos reiškinį, socialines ar istorines aplinkybes kitaip. Kitaip, tai reiškia pasinerti į temą giliau, mokytis kelti hipotezes, ieškoti įrodymų, argumentų, įvairiapusiškai vertinti faktus.

Fenomenais grįstas ugdymas – tai suomių švietimo sistemos dalis, kuri mokiniams suteikia erdvę ir sąlygas patiems kelti probleminius klausimus ir praktinio pažinimo principu ieškoti sprendimų. Pagrindinis fenomenais grįsto ugdymo tikslas – puoselėti savyje smalsumą, mokytis kelti klausimus, patirti mokymosi laisvę, integruoti žinias, mąstyti ir veikti ne tik analitiškai, bet ir kūrybiškai.

Šis metodas holistinis, t.y. integruojantis įvairias disciplinas, skatinantis išsakyti savo nuomonę, rasti bendrus požiūrio taškus su kitais komandos nariais, stiprinantis lyderystės įgūdžius, padedantis skirti nuomonę nuo faktų ir kt.

Fenomenais grįstas mokymas – tai efektyviausias būdas įgyti žinių per asmeninį patyrimą, tyrinėjama tema pasidomėti plačiau, peržengiant mokyklos sienas. Moksleiviai vienu metu lavina daugelį gebėjimų: nuo informacijos paieškos informacinių technologijų pagalba iki viešojo kalbėjimo meno.

Kiekvienas Memelio mokyklos moksleivis kasmet ruošia projektą, kurį pristatydamas pateikia savo požiūrį į temą, kelia probleminius temos aspektus, pateikia sprendimus. Mentoriai šiame procese lydi moksleivius, kurie patys ieško informacijos, ją analizuoja, vertina, kuria. Šis metodas mokykloje taikomas nuo pat įkūrimo pradžios, o kasmet kaupiama patirtis tik labiau skatina moksleivius įsitarukti į fenomenų tyrinėjimą ir jų pristatymą ne vien mokyklos bendruomenei.

Daugiau apie fenomenais grįstą ugdymą Memelio mokykloje pasakoja mentorė Ieva Viatkevičiūtė ir moksleiviai Olivija bei Timūras.

Kviečiame į individualią konsultaciją arba apsilankymą mokykloje

Registruotis