Privati mokykla_a

Savivaldus mokymasis – kas tai?

Memelio mokykla – pirmoji privati mokykla Klaipėdoje, siūlanti moksleiviams savivaldaus ir visiškai personalizuoto mokymosi būdą. Mokausi pats savarankiškai – taip trumpai galima apibūdinti, kas yra savivaldus mokymasis, tačiau vien tokio paaiškinimo nepakanka, norint suprasti, kuo šis būdas skiriasi nuo tradicinio, kokie savivaldaus mokymosi pranašumai ir kaip jis organizuojamas. Savivaldus mokymasis (anglų kalba – self-directed learning) yra mokymosi metodas, kai moksleivis priima aktyvų vaidmenį savo mokymosi procese ir pats nustato mokymosi tempą. Šis metodas skiriasi nuo tradicinio mokymo, kuriame mokomasi pagal mokytojo numatytą visiems bendrą planą ir pamokų skaičių vienai temai. Savivaldus mokymasis – tai kartu ir savarankiškas mokymasis, kurio metu mokomasi ne tik konkrečių dalykų žinių, bet ir lavinami  svarbūs mokymosi įgūdžiai, tokie kaip problemų sprendimas, kritinio mąstymo įgūdžiai ir savireguliacija, laiko planavimas, savęs vertinimas ir pasitikėjimas, atsakomybė. 

Savivaldus mokymasis apima šiuos principus:

  • Savo mokymosi tikslų nustatymas.
  • Mokymosi šaltinių pasirinkimas, tokių kaip knygos, interneto šaltiniai, vaizdo pamokos ir kt.
  • Mokymosi laiko planavimas ir valdymas.
  • Aktyvus mokymosi procesas, įskaitant skaitymą, praktinius uždavinius ir refleksiją.
  • Savęs vertinimas ir pažangos stebėjimas.

Savivaldus mokymasis suteikia daug laisvės pačiam kontroliuoti procesus, tačiau taip pat reikalauja nuoseklumo, savireguliacijos ir motyvacijos. Tai yra svarbus mokymosi būdas, kuris gali būti labai efektyvus, jei moksleivis yra mokomas  aktyviai įsitraukti į mokymąsi ir stebėti savo pažangą.

Kodėl aš mokausi: savivaldus mokymasis

Vienas dažniausiai pasitaikančių nuogąstavimų dėl savivaldų mokymąsi yra kontrolės klausimas, ar bus užtikrinta mokymosi kokybė ir ar mokymosi turinys atitiks standartus. Savarankiškas savivaldus mokymasis daugeliui vis dar asocijuojasi su per didele laisve. Tačiau svarbu suprasti, kad savivaldus mokymasis, kaip ir visi kiti ugdymo procesai, turi savo taisykles. Savivaldus mokymasis – tai suplanuotas, struktūruotas procesas, kai moksleivis turi sistemą ir jos rėmuose pats gali nuspręsti, ko ir kiek mokysis, jis pats tampa atsakingas už tai.

Memelio mokykloje visi moksleiviai mokosi Scoolsy savivaldaus ir personalizuoto ugdymo platformoje. Joje kiekvienam pateiktas ugdymosi planas, mokymosi turinys pagal Bendrąsias ugdymo programas. Kad suprastume geriau, kaip moksleiviai mokosi, pateiksime pavyzdį. Jei moksleivis gabus, jis per vieną pamoką gali įsisavinti 2 pamokų turinį ir išmokti dalyko temą greičiau. Ir atvirkščiai, jei moksleivis turi spragų, jis mokosi lėčiau, jam temos turiniui įsisavinti reikia ne vienos, o gal net ir kelių dienų. Tradicinėse mokyklose yra mokomasi vienu tempu, todėl vieni klasėje nespėja ir taip formuojasi mokymosi spragos, o kiti nuobodžiauja neišnaudodami savo galimybių. 

„Mano tikslas – pabaigti mokyklą vienais metais anksčiau,“, – sako Memelio mokyklos moksleivis Aleksandras. – „Nors dabar esu septintokas, bet jau galiu spręsti 8 kl. matematikos uždavinius“. 

Kai gali mokytis savo tempu, tuomet stiprėja savimotyvacija, kuri susijusi su prigimtiniu vaiko noru pažinti, mokytis. Be to, toks mokymosi būdas suteikia daugiau laisvės, tačiau tuo pačiu ir moko atsakomybės.

Ar savivaldus mokymasis tas pats kas personalizuotas ugdymas?

Nors savivaldusis mokymasis atliepia individualius vaiko poreikius, tačiau jis nėra tas pats, kas personalizuotas ugdymas. Abu mokymo(si) būdai glaudžiai vienas su kitu susiję, tačiau personalizuotas ugdymas labiau kontroliuojamas mokytojo. Personalizuoto ugdymo metu mokytojai bando sukurti mokymosi planus, pritaikytus konkretaus mokinio poreikiams, o savivaldus mokymasis leidžia moksleiviams pasirinkti ir pritaikyti mokymosi šaltinius pagal savo poreikius.

Memelio mokykloje šie abu metodai yra derinami tarpusavyje, kad mokymosi turinys atitiktų tiek individualius poreikius, tiek mokymosi standartus, Bendrąsias ugdymo programas. Kad tuo pačiu būtų suteikta moksleiviui galimybė nevaržyti savęs ir pažinti jį dominančią temą giliau, plačiau. Personalizuoto ugdymo metu mentoriai dažnai suteikia pagalbą tiems mokiniams, kurie greičiau juda, arba papildomus iššūkius tiems, kurie lėčiau mokosi.

Tėvų vaidmuo savivaldaus mokymosi procese 

Nebus namų darbų, nebus pažymių… – tai tikras iššūkis, nes reikėjo nemažai kalbėtis su vaiku, kad jam būtų aišku, kodėl nėra namų darbų, kodėl nebus pažymių, kodėl galėsi mokytis ką nori.“, – sako Memelio mokyklos moksleivio mama Nerija, – „Ir tai yra tėvų atsakomybė kalbėtis su vaiku. Ką reiškia savarankiškai mokytis ir pačiam susiplanuoti savo mokymosi laiką mokykloje, namuose ir pan.

Aš pastebiu, kad mano vaikas ėmė skaityti knygas. Jis tiesiog žino, kiek puslapių jam savo tempu perskaityti, kad laiku atsiskaitytų.“ Svarbi atsakomybė tenka ne tik vaikams, bet ir tėvams, kurie visų pirma turėtų kalbėtis su savo vaiku ir padėti jam suvokti, ką iš tikrųjų reiškia ne mokytis, o išmokti, kaip organizuoti savo dieną, laiką. 

Kitas svarbus momentas – nuolat suteikti emocinę paramą ir palaikymą aktyviai domintis, ko tu šiandien išmokai, ką buvai suplanavęs, kas tau pavyko. Šie klausimai iš esmės keičia ir santykį su vaiku, tėvams nebereikia būti griežtos kontrolės režime, o parodyti daugiau pasitikėjimo ir pritarimo.

Mokymosi sunkumų iškyla tuomet, kai moksleivis nesuvokia, kodėl jis mokosi. „Taip reikia“, „tėvai liepė“, „to iš manęs reikalaujama“… Bet toks suvokimas nėra tikroji motyvacija. Savarankiško mokymosi procese vaikui ima aiškėti, o ką man daryti, kad išmokčiau, kokios man reikia pagalbos. Savivaldus mokymasis reikalauja daugiau valios ir motyvacijos, tad tėvų atsakomybė – nuolat atvirai bendrauti su savo vaikais. O tai reiškia, inicijuoti šeimos rate diskusijas, klausti vaiko nuomonės, domėtis jo požiūriu, skatinti vaiką dalintis mokymosi patirtimi.

Vienas svarbiausių dalykų, kurie motyvuoja vaikus mokytis – tai ne apdovanojimai, ne pagyrimai, o nuoširdus suaugusiųjų domėjimasis jų interesais ir palaikymas. Tėvų vaidmuo savivaldaus mokymosi procese ir yra tuom svarbus, kad būtent jie ir yra artimiausia vaiko aplinka, tie suaugusieji, kurie tikrai nuoširdžiai domisi vaiko interesais, mato polinkius, gabumus ir paskatina savo vaiką domėtis tuo, mokytis tai, kas jam patinka.

Savivaldaus mokymosi įgūdžiai visam gyvenimui

Mokykla  jau seniai nebėra tik žinių vieta, tai erdvė, kurioje vaikas įgyja visus reikalingus pamatus ateities gyvenimui, išsiugdo tam tikras charakterio savybes, kurios vėliau gali lemti jo sėkmę profesinėje savirealizacijoje, formuoja požiūrį į save ir pasaulį. Pagrindinis uždavinys mokykloje – išmokyti vaiką mokytis, prisiimant atsakomybę ir neribojant savo pažinimo džiaugsmo ir laisvės. Mokymasis visą gyvenimą (angl. Life long learning) yra ne tik gyvenimo būdas. Tai būtinybė sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame sparčiai vystosi technologijos, spartėja gyvenimo tempas ir atsiveria daug galimybių. Mokėjimas mokytis savarankiškai tampa viena svarbiausių kompetencijų. Ji reikalinga tiek siekiantiems karjeros, tiek kuriantiems verslą žmonėms.  

Savivaldaus mokymosi gebėjimai  – tai:

  • mokėjimas analizuoti, ką žinai, gali, sugebi ir ko dar pasimokyti;
  • gebėjimas valdyti informaciją ir mokėti ją atsirinkti;
  • gebėjimas išsikelti tikslą ir kryptingai jo siekti iki rezultato;
  • mokėjimas įsivertinti rezultatus, valdyti laiką efektyviai;
  • savęs įgalinimas kurti vertę sau ir kitiems.

Būtent šie įgūdžiai labai reikalingi sąmoningai profesinei karjerai ir žmogaus savirealizacijai.

Kviečiame į individualią konsultaciją arba apsilankymą mokykloje

Registruotis