Kitoks požiūris į vaikų ateitį.

LAISVĖ – būti savimi, veikti, kurti.
ATSAKOMYBĖ –  už save, kitą ir savo pasaulį.
SĄMONINGUMAS –  savęs ir pasaulio suvokimas.

Apie mus

Mūsų Misija:
gyvename šiandien, ruošiamės rytojui mums pačiu geriausiu būdu ir pačiu tinkamiausiu laiku.

Mūsų Vizija:
čia auga autentiškos asmenybės – laisvos, iniciatyvios, atsakingos, laimingos.

Memelio mokykla

Pagal laisvosios mokyklos „Forvardas“ ugdymosi modelį ir Geros mokyklos koncepciją kuriama mokykla kiekvienam vaikui. Tai ilgos dienos mokykla, kurioje nėra klasių, nėra pažymių, namų darbų, frontalių pamokų. Čia moksleivis kviečiamas asmenybės „Aš esu Aš“ ūgčiai, per bendrąsias ugdymo programas žengiant sau tinkamu būdu ir ritmu, mokantis prasmingai, laisva valia. Čia ieškoma savo autentiško kelio, mokomasi atsakomybės už savo mokymąsi ir gyvenimą. Čia mokomasi drąsos būti savimi ir būti laimingam.

Ugdymosi turinys

Įdomus, provokuojantis, gilus, integruotas, kuriantis iššūkius, pagrįstas kritiniu mąstymu, tyrinėjimu, eksperimentavimu, kūryba, grąžinantis moksleiviui teisę klysti ir suteikiantis galimybę taisyti klaidas. To siekti padeda mentoriai – mokytojai, kurie lydi vaiką jo individualiame ugdymosi kelyje.

Mokyklos komanda

Besimokanti su kitais ir iš kitų, atvira pokyčiams ir drąsiai žengianti į ateities švietimą, reflektuojanti, padedanti vaikui augti laisvam, atsakingam ir laimingam, pasiruošusi kiekvieną vaiką grąžinti prie įgimto natūralaus noro mokytis ir be kančios įveikti bendrųjų ugdymo programų labirintus.

Mūsų Vertybės

LAISVĖ – būti savimi, veikti, kurti.

DRĄSA –  reikšti mintis, priimti sprendimus, pasitikėti savimi.

ATSAKOMYBĖ –  už save, kitą ir savo pasaulį.

SĄMONINGUMAS –  savęs ir pasaulio suvokimas.

PRASMINGUMAS – kurti ryšius, veikti drauge, jausti pažinimo džiaugsmą.

Moksleivio individualaus mokymosi
žingsniai

1. PASIRENKA TEMĄ,

2.SAVARANKIŠKAI STUDIJUOJA MEDŽIAGĄ.

3.ŽINIAS ĮSIVERTINĘS MOKOMUOJU TESTU, INFORMUOJA MENTORIŲ

4 . SĖKMINGAI ATSISKAITo

Mūsų straipsniai

Adresas

Tilžės g. 54, Klaipeda, Lithuania

Tel. nr.

+370 677 32099

El. paštas

info@memeliomokykla.lt

Užduokite
klausimus